Šta je etičko savetovanje, a šta etički „koučing“?

Etičko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za etičko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Etičko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Etičko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Početna

Etičko savetovanje i koučing postoje u Beogradu?

U Beogradu se nalazi jedini centar za etičko savetovanje i koučing u okviru Srpskog udruženja za filozofsku praksu. Pripadnici Srpskog udruženja za filozofsku praksu godinama se bave radom na razvijanju etike za državne institucije uz podršku evropskih partnera, kroz etičku obuku zaposlenih Nastavak

Kako izgleda započinjanje etičkog savetovanja ili etičkog koučinga?

Prvi korak je telefonski kontakt, u kome će klijent vrlo kratko opisati prirodu problema koji ima ili temu ili oblast za koju mu je potrebno etičko savetovanje ili koučing. Tokom prvog razgovora zakazuje se prvi susret. Tokom prvog susreta sa Nastavak

Kako izgleda proces rešavanja konflikta kroz etičko savetovanje ili „koučing“?

U najvećem broju slučajeva proces se odvija kroz sedam faza. Prva faza je formulisanje „jezgrovnog“ ili osnovnog moralnog konflikta. To tog konflikta se dolazi postepeno, analizom svih onih elemenata koji su njegova nadgradnja i koji se, na prvi pogled, čine Nastavak

Odnos etičkog savetnika i klijenta

Jedna od osnovnih pretpostavki uspešnog etičkog savetovanja i koučinga je uspostavljanje odnosa poverenja između savetnika i klijenta. Savetnik neće prosuđivati klijenta, njegove stavove i vrednosti, već će dosledno nastojati da mu pomogne da svoje stavove i vrednosti dovede na produktivan Nastavak

Šta su uslovi da bi se neko bavio etičkim savetovanjem ili koučingom?

Uslovi za rad etičkih savetnika po kriterijumima APPA (Američke asocijacije filozofskih praktičara) su isti kao uslovi za najviši nivo univerzitetske nastave etike: doktorat iz etike, za asistente na programu Master iz etike, brojni objavljeni radovi, najmanje 10 godina akademskog ili Nastavak