Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Početna

Specijalna ponuda: 4 paketa obuke zasnovana na novim standardima prakse.

Paket 1: Generička obuka u emocionalnoj inteligenciji sa 2 nivoa intimnosti obuke. Ova vrsta obuke eliminiše potrebu za specifičnim obukama u konkretnim mekim veštinama poput „asertivne komunikacije“, „kritičkog mišljenja“ ili „uspostavljanja mreža (networking-a)“.
Paket 2: Lou Marinoff’s PEACE metod prilagođen kompanijama. Metod u 5 koraka za donošenje organizacionih odluka.
Paket 3: Kombinovani PEACE metod i stoički IDEA metod za upravljanje organizacionom promenom.
Paket 4: Najnapredniji metod za donošenje odluka, razrešavanje konflikata i etično korporativno upravljanje danas: Dilema trening Henka van Lujk-a, prilagođen za upotrebu u modernim kompanijama.
___________________________________________________________

 Special offer: 4 consultancy packages to develop generic soft skills in companies:

Package 1: Generic training in Emotional Intelligence with 2 levels of intimacy training. A novel model of emotional intelligence induction which eliminates more specific training programmes and allows on-the-job acquisition and maintenance of a soft skill;
Package 2: Lou Marinoff’s PEACE method adapted for companies. A revolutionary 5-step method to enhance corporate decision-making.
Package 3: Combined PEACE method and Stoic IDEA method for managing organizational change.
Package 4: The most advanced method of decision-making, conflict-resolution and ethical management known today: Henk van Lujk’s Dilemma Training adapted for modern companies.