Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Početna

Hermeneutička tehnika: trodnevna radionica

Tehnike interpretacije i dekodiranja simboličkog sadržaja u savetodavne svrhe

Posle uspešnog završetka radionice dobija se sertifikat za hermeneutičku tehniku.

Uslovi: završen fakultet humanističkog smera. Sve informacije na office@etika.edu.rs


 

 Jezik kao put ka analizi

Dvonedeljni kurs savetovanja zasnovan na analizi jezika.

Razumevanje funkcije i simbolike jezika i razvijanje veština prepoznavanja specifičnosti različitih načina na koje upotrebljavamo jezik omogućavaju praktičarima da preko jezika dođu do mnogih zaključaka za koje je psihoanaliza zahtevala dugotrajne postupke ispitivanja nesvesnog.

Ludvig Vitgenštajn, jedan od klasičnih autora u savremenoj filozofiji jezika, bio je savremenik i prijatelj Sigmunda Frojda, ali se oštro protivio psihoanalitičkom metodu, smatrajući da je put preko jezika praktičniji, efikasniji i precizniji način psihoterapeutskog rada.

Za sve informacije pišite na office@etika.edu.rs

 

 


Javno predavanje: „Psihologija moći“

Nemanja Đikanović, saradnik SPPA i Ivana Peričin, savetnik pod supervizijom SPPA.

Gradska biblioteka Pančevo, sreda 1. jun 2017, od 19.30 do 20.30.