Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Početna

Hermeneutički metod

Šestomesečna obuka u interpretaciji i dekodiranju simboličkog sadržaja po hermeneutičkom metodu.

Posle uspešnog završetka obuke dobija se sertifikat za hermeneutičku tehniku.

Uslovi: za psihoterapeute priznatih usmerenja ili zdravstvene stručnjake koji se bave humanističkom terapijom. Sve informacije na office@etika.edu.rs


  Metod jezičke analize

Šestomesečni kurs savetovanja zasnovan na analizi jezika.

Razumevanje funkcije i simbolike jezika i razvijanje veština prepoznavanja specifičnosti različitih načina na koje upotrebljavamo jezik omogućavaju praktičarima da preko jezika dođu do mnogih zaključaka za koje je psihoanaliza zahtevala dugotrajne postupke ispitivanja nesvesnog.

Ludvig Vitgenštajn, jedan od klasičnih autora u savremenoj filozofiji jezika, bio je savremenik i prijatelj Sigmunda Frojda, ali se oštro protivio psihoanalitičkom metodu, smatrajući da je put preko jezika praktičniji, efikasniji i precizniji način psihoterapeutskog rada.

Za psihoterapeute priznatih usmerenja ili zdravstvene stručnjake sa iskustvom i kvalifikacijama u humanističkoj terapiji.


Metod sokratskog dijaloga

Šestomesečna obuka u vođenju sokratskog dijaloga kojim se izdvajaju vrednosti ličnosti u savetodavne svrhe.

Sokratski dijalog je najstariji, danas veoma osavremenjeni, metod savetovanja koji sagovornika dovodi do samostalnog definisanja svojih ključnih vrednosti i nesvesnih sadržaja.

Za filozofe, psihoterapeute, psihologe i lekare sa humanističkim iskustvom i obukom.


Filoterapija i tehnologija

Šestomesečna obuka iz savetodavnih tehnika za probleme povezane sa tehnologijom i upravljanjem: menadžerski stres, organizacija radnog mesta posredovana tehnologijom, zavisnost od tehnologije, metode „prozračnog radnog mesta“ i lične karijere zasićene tehnologijom.

Za fakultetski obrazovane stručnjake na rukovodećim položajima.