Ko su kandidati za etičko savetovanje ili koučing?

puzzleKada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne da rešavaju etičke dileme i međusobne konflikte putem etičkog obrazovanja ili pojedinačnog konsaltinga. Ta praksa je, uostalom, već izuzetno razvijena širom sveta, i postepeno se uvodi i kod nas.

Kada je reč o individualno etičkom savetovanju ili koučingu, kandidati su svi zdravi ljudi koji imaju moralne dileme ili nerazrešene konflikte. Svaki čovek ima moralne dileme, a mnoge od životnih situacija koje nas dovode u krizu zasnovane su upravo na moralnim dilemama. Od toga da li prekinuti prijateljstvo ili emotivni odnos, preko pitanja o moralnoj odgovornosti za roditelje ili decu, do odgovornosti za imovinu, obaveza prema porodici ili firmi, prava na poslu, ugrožavanja zaposlenih kroz mobing ili neki suptilniji način vršenja pritiska na njih, do obuke u etici poslovanja, organizacije radnog mesta ili disciplinskih postupaka za zaposlene, sva ova pitanja uključuju brojne konflikte i moralne dileme koje narušavaju uspostavljeni obraz funkcionisanja i na individualnom i na organizacionom nivou.