Šta je etičko savetovanje, a šta etički „koučing“?

1Etičko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti strategija njegovog rešavanja koja počiva na vrednostima i stavovima koje klijent usvaja. Etičko savetovanje se zasniva na činjenici da većina konflikata, bilo unutrašnjih, bilo spoljašnjih, sadrži jedan moralni sloj. Često tog moralnog aspekta problema nismo svesni, ali on uvek bitno određuje rešenje problema. Stoga realno rešavanje problema podrazumeva ovladavanje moralnim značenjem situacije u kojoj se pojedinac nalazi. Kada čovek razvije sve moralne pretpostavke i posledice svoje situacije, uz pomoć stručnog sagovornika, često dobija relativno jasnu sliku svojih opcija, mogućih rešenja, i dolazi do trajnog odgovora na to šta učiniti u problematičnim životnim okolnostima.

Stručna grupa za etiku obavlja savetovanje po metodologiji i standardima Američke asocijacije filozofskih praktičara (www.appa.edu).

Etički koučing je specifičan oblik rada sa klijentima koji je usmeren na pojedinačne oblasti profesionalnog i privatnog života, sa ciljem da se u njima postignu željeni rezultati. On se zasniva na izradi strateškog plana i postupanju u skladu sa tim planom za svakog klijenta pojedinačno, i može uključivati koučing za maksimalne rezultate u upravljanju radom drugim (za menadžere i rukovodioce), za ostvarivanje emotivnih veza, za rešavanje konkretnih pitanja u braku ili u emotivnoj vezi, za pitanja roditeljstva, za razvijanje zdravih životnih navika, i sl.

Često se etički koučing nadovezuje na etičko savetovanje, nakon što klijent reši problem koji ga dovodi na savetovanje, ali se koučing može sprovoditi i sasvim nezavisno.