Obuka o najnovijim modelima korporativnog učenja


Novo istraživanje saradnika SGE u saradnji sa vodećim stručnjacima za neuronauku i etiku:
Plastičnost mozga i njena primena na korporativno učenje

Istraživači u oblasti neuronauke i njene primene na korporativno upravljanje otkrili su da je takozvana „plastičnost mozga“ mnogo veća nego što se ranije mislilo, tako da je mozak u stanju da se menja i kreira nove neurone (desetine hiljada novih nervnih ćelija dnevno), zavisno od iskustava kojima je izložen. To znači da nije samo ponašanje rezultat moždanih struktura, nego i da se moždane strukture mogu menjati zavisno od toga kakvim se iskustvima i atmosferi čovek izlaže. Ova istraživanja precizno potvrđuju iskustveno pravilo da će čovek razvijati takve osobine u kakvom se društvu nalazi i takve sposobnosti, pa i sklonosti, u kakvim se okolnostima kreće. Stoga je sada moguće razviti sistematsku obuku menadžera i zaposlenih u korporacijama koja se neće samo oslanjati na njihovo usvajanje novih znanja i primenu svesnog napora da ta znanja primene. Nova vrsta obuke zasnovana je ne učenju o vrstama atmosfere kakva treba da vlada u korporacijama da bi zaposleni različitih kategorija i sa različitim zadacima najefikasnije obavljali svoje dužnosti. Ova vrsta obuke omogućava razvijanje sposobnosti za koje je pojedinac mislio da mu nisu svojstvene. Ljudi koji za sebe iskustveno smatraju da nisu dobri u prodaji, ili u kontaktu sa drugim ljudima, vrlo brzo postaju vrlo vešti i u jednom, i u drugom, i čak počinju u tome da uživaju. Otkrića u oblasti plastičnosti mozga primenjuju se posebno u razvijanju korporativne etike i korporativnog integriteta u kontekstu onoga što velike međunarodne korporacije danas tretiraju kao minimalni etički standard: „ethics compliance“.

SGE će od januara 2014. godine nuditi kompanijama 12-satni program o korporativnom učenju zasnovan na saznanjima o uticaju okolnosti učenja na plastičnost mentalnih struktura. Reč je o jedinom programu ove vrste u jugoistočnoj Evropi, sličnom onom koji u Nju Jorku za korporacije vodi Daniel Goleman, autor svetskog bestselera „Emocionalna Inteligencija“ i profesor psihologije na Univerzitetu Harvard. Program će se održavati svakog trećeg vikenda u mesecu za posebne korporativne sektore. Broj mesta je ograničen. Sve informacije i prijave na 3243.863 ili office@etika.edu.rs.