Šta su uslovi da bi se neko bavio filozofskim savetovanjem ili koučingom?

Uslovi za rad filozofskih savetnika po kriterijumima APPA (Američke asocijacije filozofskih praktičara) su: Master iz filozofije, višegodišnje profesionalno iskustvo i sertifikacija nacionalnog udruženja koja se dobija nakon obuke. Reč je o visokospecijalizovanoj oblasti koja je danas prisutna ne samo na univerzitetima, nego i u svim većim kompanijama, medijima, finansijskim institucijama i u svetu „koučinga“ za pojedince.