Koučing konsultacije

Koučing kojim se bavi SPPA je metoda razgovora kojom se brzo i efikasno razjašnjavaju ciljevi i konflikti, a zasnovan je na izradi plana napredovanja u zadatom cilju. Klijenti za koučing su naučnici, sportisti, studenti, bračni partneri, ljudi koji žele da reše problem na poslu ili da postignu izuzetne rezultate u karijeri.

Koučing bi se mogao smatrati strategijom za postizanje izuzetnih rezultata u smeru koji čovek sam izabere.

Prva konsultacija u SPPA je besplatna. Posle toga prosečan koučing program kreće sa 10 sesija u trajanju od 50 minuta, nakon koji se zajednički sa klijentom procenjuje napredak. Nakon toga se mogu održati dodatne sesije ili se koučing može završiti. Uspeh koučinga zavisi od zajedničkog napora klijenta i kouča, uz precizno postavljanje ciljeva po danima i nedeljama, i uz razvijanje bliskog i poverenjem prožetog odnosa između njih.

Klijenti za koučing su ravnopravno žene i muškarci. Preduslov za uspešno pohađanje koučinga je svest o svojim ciljevima bar uopšteno i definisana želja šta čovek želi da postigne. Taj pravac delovanje se tokom koučinga može i promeniti, ali je svrha koučinga pre svega da klijentu  pomogne da postigne svoje ciljeve, a ne da dovodi u pitanje te ciljeve, osim u slučajevima kada su oni štetni za samog klijenta ili za druga lica.

Koučing se zakazuje na telefon 3233.809 ili emailom na office@etika.edu.rs.