Transfer i kontratransfer kao jezik

19. aprila 2019. održana je grupna sesija SPPA na navedenu temu, a u prilogu je PowerPoint prezentacija koja ilustruje diskusiju.

Трансфер и контратрансфер као комуникација

Каква врста језика је трансфер/контратрансфер

Да ли има опште значење
Да ли је т/кт нормативан
Да ли је то јавни или „приватни језик“?
Ограничени језици: коридори моћи
Како т/кт каналишу моћ
Структуре пристајања на моћ (терапеут и клијент)

Да ли су терапеут и клијент група

Како се дефинише и осмишљава идентитет групе
Принцип организације терапеутске групе, без индивидуалних односа
Измена смисла групе, формирање подгрупе: лојалности, Лежање на каучу
“Трансценденција друштене групе”

Може ли се изаћи из групе терапеут/клијент

“Здраво око себе уопште не види – оно је самотрансцендентно”
Проблем самоствести групе
Легитимација кроз деловање
Одржавање групе кроз заједничке активности

Прагматизам

„Значење је употреба“: Витгенштајн
Доналд Дејвидсон на трагу Витгенштајна
Претварање свих питања у питања језика
Џон Серл: Језик је исто што и ум или свест (“mind”).
Могу ли т/кт постати сврха терапеутске групе

Самооткривање

Шопенхауер: „Сваки човек је интуитивно, in concreto свестан свих филозофских истина, али довести те истине у његово апстрактно знање, у рефлексију, задатак је филозофа“.
Проблем је што се те истине самостално не могу рефлектовати.
Ми не прихватамо истине од људи са којима немамо т/кт

Језичке игре

Вишеструке и паралелне игре
Употреба контекстуалних информација
Моћ у стицању „јасног гледишта“
Само јасно гледиште омогућава акцију
Каква језичка игра је т/кт

Интенционалност

Претпоставка о универзалној интенционалности
„Смерање ка“
„Раскрчивање терена интенционалности“ има терапеутска својства
Стратегија је начин излажења на крај са непотпуним информацијама
Различити примери страгегија у међуљудским односима
Генерализације корисних принципа из ограниченог узорка ситуација
Стратегија указује на општи смер интенционалности

Weltanschaung

Формирање корпуса искуства је у ствари формирање језика
Што је искуство обухватније, то је језик комплетнији.
Језик као слојевит систем: језик и мета-језик.
Скуп правила за довођење у склад различитих језичких игара.
Правило као навика, институција или обичај.

Правила

Правила као обичаји, институције, навике
Моћ уграђена у правила
„Речи као стрелице ка значењу“
Правила као „стрелице ка сналажењу“
Примарност инстинкта, затим „тренинг“, „дрил“ и учење језичке игре
Тек потом долази расуђивање
Правила су замена за т/кт
Што више правила, то мање заједнице, то мање групе (The Living Museum, New York)

Како функционише LM?

Т/кт
Зашто се алкохолизам лечи пре свега групним терапијама?
Шта је у основи наших сублиминалних одлука (Damasio)?
Будућност идеје о аутономији рационалног субјекта?