Estetika prijateljstva

Škola Epikurejske etike u trajanju od 6 nedelja, u organizaciji Stručne grupe za etiku.

imagesCARLWS5ZUpoznajte principe Epikurejske etike kao filozofije života uz upoznavanje sličnih ljudi sa sličnim interesovanjima, tematske seminare, druženja u prirodi i u restoranima, individualne i grupne razgovore, u prvoj praktičnoj školi epikurejske etike u Srbiji. SGA radi po metodologiji Američke asocijacije filozofskih praktičara (APPA), koju predstavlja.

Za više informacija pogledajte stranice: http://www.etika.edu.rs/ciljevi i www.appa.edu.

Škola je ograničena na 15 polaznika. Polaznik mora biti punoletan. Cena pohađanja škole je 140 EUR u dinarskoj protivvrednosti, i ona pokriva učešće u nedeljnim seminarima i druženjima, kao i materijale i filmove. Ručkovi, tematske večeri, umetnički, kulinarski i drugi događaji su fakultativni i za njih se učesnici posebno prijavljuju.

Za prijave pošaljite kratku biografiju, pismo u kome objašnjavate zašto ste zaintersovani za školu, fotografiju i dokaz o završenom visokom obrazovanju (fakultetska diploma ili uverenje) na office@etika.edu.rs.

Rok za prijave je 20.mart 2017, a rane prijave su više nego dobrodošle zbog ograničenog broja mesta.