Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Aktivnosti

Kako protiv korporativnog stresa?

Jedan od najvećih problema u preduzećima, kako malim, tako i najvećim, je smanjenje produktivnosti i loš kvalitet donošenja poslovnih odluka usled takozvanog „korporativnog stresa“. Za razliku od individualnog stresa, korporativni stres pogađa zaposlene isključivo na radnom mestu, i u vezi

Filozofski tretman nedostatka samopouzdanja

Filozofi tradicionalno pripisuju nedostatak samopouzdanja trima mogućim problemima: osećanju nelagodnosti u odnosu na sopstveno telo, nesigurnosti u odnosu na to šta drugi misle o nama, i intelektualnoj nesigurnosti: strah od toga da nismo dovoljno „pametni“ da se izborimo sa zahtevima