Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Novosti

Životna priča

Savremeni autori iz oblasti filozofskog savetovanja u Americi intenzivno su, tokom proteklih decenija, radili na razvijanju tehnika da se ljudima pomogne da izgrade svoju „životnu priču“ (stručnim jezikom, „životni narativ“) u situacijama kada je integritet te priče narušen. Najjednostavnije rečeno,

Filozofsko savetovanje po Ran Lahavu: ispitivanje perimetra

Prema pristupu koji primenjuje uticajni izraelski filozofski savetnik Ran Lahav, prva sesija razgovora između savetnika i klijenta usmerena je na uspostavljanje poverenja, upoznavanje klijenta sa pravilima savetovanja, i kratke diskusije o njegovim ciljevima u savetovanju i o očekivanjima. Nakon prve