Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Tekstovi

Etika i finansijska kriza

U tehničko–racionalnoj koncepciji etike profesionalnog rada, lična savest je uvek podređena hijerarhijskoj strukturi. Ova etika ima problem u suočavanju, sa jedne strane, odgovornosti profesionalca prema hijerarhiji autoriteta i zahtevima posla, i, sa druge strane, lične, društvene odgovornosti za sadržaj ili

Platon u građanskom zakoniku

Najnovija debata o tretmanu dece u nacrtu Građanskog zakonika Srbije, koja se “vuče” već više meseci, otvara filozofska pitanja o tome kako srpsko društvo vidi decu i odnose roditelja i dece. Ključno pitanje o kome se vodi rasprava je predlog

Prava dece i građanski zakonik

Nacrtom novog Građanskog zakonika Srbije predviđeno je da roditeljima bude zabranjena bilo kakva vrsta telesnog kažnjavanja dece. Ovaj predlog proističe iz shvatanja prava dece na fizički integritet koje je izvedeno pravo od elementarnog ljudskog prava na život. Da bi se

Zašto ne državna Agencija za sreću ili zašto sreća nije samo privatna stvar?

Odluka venecuelanske vlade da otvori Agenciju za sreću građana izazvala je gotovo nepodeljen cinizam u Zapadnoj javnosti. Američki mediji požurili su da prokomentarišu da se vlada Venecuele (inače levičarska vlada koja se protivi američkoj politici u Latinskoj Americi) zanima za,

Nemirna deca, lekovi i mudrost življenja

Na nedavno održanom svetskom kongresu filozofskih praktičara, dvanaestom po redu, u Atini, jedan od rodonačelnika ovog pokreta, Lu Marinof, autor megabestselera Platon, a ne Prozak (prevedenog i kod nas), razumljivim jezikom je objasnio filozofsku stranu takozvanog „hroničnog deficita pažnje“ kod