Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Tekstovi

Povratak filozofiji života

Početak dvadeset prvog veka video je pojavu nekoliko značajnih knjiga koje konstatuju izvesnu „krizu identiteta“ filozofije i potrebu da se ona metodološki revolucioniše, u smislu povratka na antički ideal upotrebljive filozofije života. Verovatno najuticajnija knjiga te orijentacije je Filozofija kao

Obuka o najnovijim modelima korporativnog učenja

Novo istraživanje saradnika SGE u saradnji sa vodećim stručnjacima za neuronauku i etiku: Plastičnost mozga i njena primena na korporativno učenje Istraživači u oblasti neuronauke i njene primene na korporativno upravljanje otkrili su da je takozvana „plastičnost mozga“ mnogo veća

Lekovita moć dijaloga

Mudrost i pitanja, kritički pogled na sebe i svet su alati koji mogu da nam pomognu u zamršenom lavirintu života. Prema rečima autora knjige Istorija grčke filozofije, Lućana De Krešenca, filozofija je nužna potreba ljudskog življenja. Mudrost i pitanja, kritički

Estetika prijateljstva

Škola Epikurejske etike u trajanju od 6 nedelja, u organizaciji Stručne grupe za etiku. Upoznajte principe Epikurejske etike kao filozofije života uz upoznavanje sličnih ljudi sa sličnim interesovanjima, tematske seminare, druženja u prirodi i u restoranima, individualne i grupne razgovore,

Javna uprava, etika i administrativno zlo

Savremena etika javne službe fokusirana je na proces u kome profesionalni službenik donosi odluke u okvirima birokratizovanog organizacionog sistema. U javnoj sferi smatra se da je ključno očuvanje institucionalnog integriteta tako što će službenici postupati u skladu sa profesionalnim normama,