Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Program sertifikacije individualnih filozofskih savetnika (2015−2017)

Počevši od 3. sedmice marta 2015. godine započeće sprovođenje programa obuke za sertifikaciju filozofskih savetnika od strane Srpskog udruženja filozofskih praktičara u Beogradu. Program traje 2 godine i sastoji se iz 8 trimestralnih predavanja, vežbi i ispita zasnovanih na tromesečnim periodima obrade literature.

U 3. sedmici marta 2015. godine biće održano uvodno predavanje i poludnevni seminar nakon koga će upisani učesnici dobiti spisak literature i zadataka za ispit koji će biti zakazan za sredinu juna meseca 2015. godine.

Sredinom juna 2015. godine učesnici će polagati prvi ispit, i oni koji polože će slušati jednodnevni seminar početkom jula 2015. godine, nakon koga će dobiti literaturu i zadatke za ispit u septembru 2015.

U oktobru 2015. će se ponovo održati ispit, nakon koga sledi jednodnevni seminar za treću fazu obuke i zadaci za naredni ispit u januaru 2016. Isti sistem će se primenjivati na svaki trimestar do finalnog ispita na proleće 2017. godine.

Svi polaznici koji ne polože bilo koji ispit mogu polagati isti ispit ponovo u narednom trimestru.

Sertifikacija će uslediti nakon polaganja poslednjeg ispita i demonstracije praktičnih veština pred komisijom SPPA uz učešće sertifikovanog savetnika Američke asocijacije filozofskih praktičara (APPA).

Upis 2015-2017