Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Filozofski kafei

13592350_10210216907245279_2327286526898905943_nSPPA redovno održava filozofske kafee kao jednu od glavnih formi filozofske prakse. Od 2014. do 2016. godine filokafei su održavani samo u Beogradu, a od 2016. godine se održavaju od strane SPPA tima i u Vršcu. Od 2017. godine filokafei će se održavati i u Požarevcu.

Do sada održani filokafei su:

Kafe na temu: „Tuga“, 1. novembra 2014, „Ustanova kulture Parobrod“, Beograd.  Moderator kafea: Aleksandar Fatić.

Kafe na temu: „Pripadanje“,  6. decembra 2014, „Ustanova kulture Parobrod“, Beograd. Moderator kafea: Aleksandar Fatić.

Kafe na temu: „Značaj morala u partnerskoj ljubavi“, 11. jun 2016, kafe „Beogradsko čitalište“, Beograd. Moderatori kafea: Bojana Simeunović i Slavenko Šljukić.

Kafe na temu: „Šta nam govori patnja?“, 9. juli 2016, kafe „Beogradsko čitalište“, Beograd. Moderatori kafea: Aleksandar Fatić i Nataša Pejić.

Kafe na temu: „Kada navike postaju  naši neprijatelji?“, 29. oktobar 2016, kafe „Novinarnica bar“, Beograd. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov i i Nemanja Đikanović.

Kafe na temu: „Grad po meri čoveka“, 29. novembar 2016, kafe „Galerijana“, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov, Snežana Đenić i Miroslav Milojević.

Kafe na temu: „Razna lica usamljenosti“, 3. decembar 2016, kafe „Novinarnica bar“, Beograd. Moderatori kafea: Aleksandra Bulatović i Aleksandra Aleksić.

Kafe na temu: „Nada kao veština: Kako da se nadamo?“. 24. decembar 2016, kafe Organic art, Beograd. Moderatori kafea: Aleksandra Bulatović i Marija Mitrovanov.

Kafe na temu: „Da li kompromisi ugrožavaju naš identitet?“. 27. decembar 2016, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov i Snežana Đenić.

Kafe na temu: „Obrazuj se za uspeh: Možeš li?“, 31. januar 2017, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov, Snežana Đenić i Miroslav Milojević.

Kafe na temu: „Šta je to prava ljubav?“, 11. februar 2017, multikonceptualni kafe Organic Art, Beograd. Moderatori kafea: Aleksandra Aleksić i Robert Stojilović.

Kafe na temu: „Kalupi ljubavi“, 26. februar 2017, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov, Snežana Đenić i Miroslav Milojević.

Kafe na temu: „Ko sam sve ja?“, 18. mart 2017, kafe „Organic art“, Beograd. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov i Nemanja Đikanović.

Kafe na temu: „Problem tuđih svesti“, 31. mart 2017, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov, Snežana Đenić i Miroslav Milojević.

Kafe na temu: „Granice slobode“, 7. maj 2017, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov, Snežana Đenić i Miroslav Milojević.

Kafe na temu: „Ko ima moć“, 27. maj 2017, kafe „Hedonist“, Beograd. Moderatori kafea: Ivana Peričin i Nemanja Đikanović.

Kafe na temu: „Šta znači slobodno misliti  i delovati?“, 30. septembar 2017, kafe Košnica, Požarevac. Moderator kafea: Robert Stojilović.

Kafe na temu: „Panta rei – o promenama “, 16. oktobar 2017, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov, Snežana Đenić, Dragana Radmanović i Miroslav Milojević.

Kafe na temu: „Šta čoveka čini moralnom osobom?“, 4. novembar 2017, kafe Košnica, Požarevac. Moderator kafea: Robert Stojilović.

Kafe na temu: „Kada možemo reći da zaista razumemo drugu osobu?“, 25. novembar 2017, kafe Košnica, Požarevac. Moderator kafea: Robert Stojilović.

Kafe na temu: „Usamljenost“, 18. novembar 2017, knjižara „Dereta“, Beograd. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov i Dragana Radmanović.

Kafe na temu: „Filozofija usamljenosti – Mogućnost samospoznaje“, 8. decembar 2017, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov, Dragana Radmanović i Miroslav Milojević.

Kafe na temu: „Vrednosti i odluke“, 23. decembar 2017, kafe „Topolska 18″, Beograd. Moderatori kafea: Aleksandra Aleksić i Aleksandar Fatić.

Kafe na temu: „Prioriteti i odluke“, 28. januar 2018, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Miroslav Milojević i Dragana Radmanović.

Kafe na temu: „Problem zavisnosti“, 24. februar 2018, kafe Košnica, Požarevac. Moderator kafea: Robert Stojilović.

Kafe na temu: „Ljubav i moral“, 10. mart 2018, kafe Galerijana, Vršac. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov i Miroslav Milojević.

Kafe na temu: „Potreba za kontrolom“, 31. mart 2018, kafe Košnica, Požarevac. Moderator kafea: Robert Stojilović.

Kafe na temu: „Simboli i naše mentalno zdravlje“, 5. maj 2018, kafe Priča, Beograd. Moderatori kafea: Aleksandra Bulatović i Aleksandar Fatić.

Kafe na temu: „Svest o smrti i vrednost života“, 19. maj 2018, kafe Košnica, Požarevac. Moderator kafea: Robert Stojilović.

Kafe na temu: „Značenje i njegov uticaj na tok našeg života“, 7. jul 2018, kafe Priča, Beograd. Moderatori kafea: Robert Stojilović i Marija Mitrovanov.

Kafe na temu: „Partnerstvo: od kompromisa to ljubavi“, 15. decembar 2018, kafe Priča, Beograd. Moderatori kafea: Robert Stojilović i Ivana Peričin.

Kafe na metu: „Koliko nas drugi čine srećnim?“, 20. januar 2019, kafe „Priča“, Beograd. Moderatori kafea: Marija Mitrovanov i Robert Stojilović.

Kafe na temu: „Muška i ženska „logika“: Razlozi (ne) razumevanja“. 17. mart 2019, kafe „Priča“, Beograd. Moderatori kafea: Robert Stojilović i Patricia Mendonca.

Kafe na temu: „Predrasude: Pomoć ili ograničenje“, 21. april 2019, kafe „Priča“, Beograd. Moderatori kafea: Robert Stojilović, Milica Nikolić, Aleksandar Prica.

Kafe na temu: „Lične granice i vrednosti“, 28 decembar 2019, kafe „Bašta“, Beograd. Moderator kafea: Aleksandar Fatić.

Kafe na temu: „Pitanja za autoterapiju“, 2. januar 2020, „Holi“ centar, Beograd. Moderator kafea: Aleksandar Fatić.