Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Misija

Misija SPPA se može odrediti kao ostvarivanje povratka filozofije kao praktične discipline na području Balkana i prenošenje iskustava i saznanja koja su na tom putu stekle filozofske asocijacije, ali i svi ljudi koji su imali potrebu za filozofskim savetovanjem, u Americi i zapadnoj Evropi, kao i u brojnim azijskim zemljama u kojima filozofsko savetovanje danas cveta, kao što su, recimo, Južna Koreja i Japan.

Na celom evropskom kontinentu filozofiju obični ljudi danas uglavnom shvataju kao „visokoumnu“ akademsku disciplinu, smeštenu visoko u „kuli od slonovače“ na univerzitetima, čiji protagonisti govore teško razumljivim tehničkim jezikom i koja nije osetljiva na svakodnevne ljudske probleme i slabosti. Ništa nije pogrešnije od ovakvog shvatanja filozofije. Praktična filozofija je oblik u kome je filozofija nastala i razvijala se sve do XX veka. Većina velikih filozofa nisu bili nastavnici na univerzitetima i nisu pisali tehničkim jezikom. Sokrat je bio savetnik. Platon takođe. Aristotel je bio savetnik i mentor careva, ali i mnogih grčkih plemića. Marko Aurelije, filozof i rimski car, sam sebe je opisivao kao filozofskog savetnika. Spinoza, Niče, Montenj, Hjum i mnogi drugi – nisu bili akademski i univerzitetski filozofi, nego su sebe shvatali kao filozofske praktičare. Čak ni Kant, jedan od metodski najstrožijih mislilaca modernog doba, nije bio univerzitetski nastavnik.

Filozofsko savetovanje ne zahteva nikakva specifična filozofska predznanja od klijenata. Ono se ne služi tehničkim jezikom, ali koristi vrlo moćne intelektualne metode za analizu, kritičku procenu i unapređenje formulacije i postupka rešavanja problema kod klijenta. Upravo stoga je filozofsko savetovanje vekovima bilo toliko cenjeno da su ga sebi mogli priuštiti samo vladari i plemići. Danas je ono pristupačnije običnim ljudima i pokazue svoj pun potencijal u rešavanju problema današnjeg otuđenog, moralno zbunjujućeg vremena u kome su neka od temeljnih pitanja za pojedinca „zamračena“. Do koje mere je opravdano čuvati svoj kvalitet života u odnosu na dužnosti koje imamo prema drugima? Kako razumeti dužnosti roditelja, deteta, supružnika, partnera, zaposlenog ili poslodavca na način koji će omogućiti uspešne odnose (pa i uspešno poslovanje, kada je reč o profesionalnim odnosima), uz istovremeno očuvanje mirne savesti i uverenosti u moralnu ispravnost svojih odluka? Ova i brojna druga pitanja ilustruju teme kojima se bavi filozofsko savetovanje. Misija SPPA je da rešavanje ovih i drugih pitanja na način filozofskog savetovanja postane jednako dostupno na Balkanu kao što je to danas u Americi, za one klijente i one situacije za koje je filozofsko savetovanje primeren način pristupanja dilemama.

.