Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Najava

Stručna grupa za etiku se bavi praktičnim i akademskim filozofskim delovanjem u specifičnoj oblasti etičkog konsaltinga i etičkog savetovanja. Kao što samo ime delatnosti sugeriše, reč je o savetovanju i konsaltingu za specifično etičke probleme, pri čemu se etika shvata u tradicionalnom „eudajmonističkom“ stanovništu, kao filozofski pristup ostvarenju „dobrog života“ u skladu sa dužnostima prema drugima. Reč je o najizvornijoj upotrebi filozofije kao praktične delatnosti i o samom ishodištu etike u zapadnoj filozofskoj tradiciji. Prvi filozofi, a posebno etičari, bili su javni delatnici, a ne akademski nastavnici. Oni su se bavili savetovanjem vladara, ali i običnih ljudi, u pitanjima dobrog života, pravilnih odluka, moralnih obaveza i sopstvenih prava u odnosima sa drugim ljudima.