Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Savetnici

 1. mr Nataša Pejić, savetnik/konsultant sa punom sertifikacijom
 2. ma Marija Sretenović, savetnik/konsultant sa punom sertifikacijom
 3. ma Ivana Peričin, savetnik/konsultant sa punom sertifikacijom
 4. ma Aleksandra Aleksić, savetnik/konsultant sa punom sertifikacijom
 5. ma Đurđevka Stojiljković, savetnik/konsultant sa punom sertifikacijom
 6. dr Aleksandra Bulatović, savetnik/konsultant pod supervizijom
 7.  ma Robert Stojilović, savetnik/konsultant pod supervizijom
 8. Tea Radović, polaznik edukacije za savetnika-konsultanta
 9. ma Patricia Mendonca, savetnik/konsultant pod supervizijom
 10. ma Dragi Vučković, savetnik/konsultant pod supervizijom
 11. Marija Simonović, polaznik edukacije za savetnika-konsultanta
 12. Mirjam Despinić, polaznik edukacije za savetnika-konsultanta