Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

[:en]Counselors

 1. Nataša Pejić, M.Phil., counselor/consultant fully certified
 2. Marija Sretenović, MA, counselor/consultant fully certified
 3. Ivana Peričin, MA, counselor/consultant fully certified
 4. Aleksandra Aleksić, MA, counselor-consultant fully certified
 5. Đurđevka Stojiljković, MA, counselor-consultant fully certified
 6. Robert Stojilović, MA, counselor-consultant fully certified
 7. Dragi Vučković, MA, counselor-consultant fully certified
 8. mag Luka Janeš, counselor-consultant, special certification
 9. Aleksandra Bulatović, PhD, counselor-consultant under supervision
 10. Patricia Mendonca, MA, counselor-consultant under supervision
 11. Zoran Kojčić, PhD, counselor-consultant under supervision
 12. Tea Radović, trainee counselor-consultant
 13. Aleksa Babić, trainee counselor-consultant.
 14. Kristian Peter, trainee counselor-consultant, first trimester, continues training in Zagreb, Croatia as of November 2019.