Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Upis 2015-2017

Kandidati upisuju program sertifikacije po pojedinačnim trimestrima. Nakon upisa prvog trimestra oni kandidati koji ispune uslove za pohađanje drugog trimestra upisuju drugi trimestar, dok oni koji ne polože ispit ponovo polažu na kraju narednog trimestra. Isti sistem se primenjuje kroz čitavu strukturu programa.

Upis se vrši kvartalno: u martu, junu, septembru i decembru. Kandidati za upis treba da dostave kratko pismo u kome navode razloge zbog kojih žele da postanu sertifikovani filozofski savetnici, skeniranu kopiju fakultetske diplome i celokupnu biografiju na email SPPA: office@etika.edu.rs.

Upis obezbeđuje pohađanje seminara, pristup literature, konsultacije tokom trimestara i polaganje trimestralnog ispita.

Kandidati koji završe program sertifikcije dobiće diplomu o sertifikaciji za rad sa individualnim klijentima kao filozofski savetnici po pravilima SPPA koja je trajna. Sertifikovani filozofski savetnici su predmet stručnog nadzora SPPA i dužni su da se pridržavaju Etičkog kodeksa SPPA i profesionalnih standarda koje utvrdi SPPA. Od njih se očekuje da održavaju ugled profesije, a u slučaju ozbiljnih prekršaja Etičkog kodeksa može im se privremeno suspendovati ili trajno oduzeti sertifikacija SPPA.

Dobija se probna sertifikacija koja važi do dve godine do okončanja probnog programa sertifikacije. Probno sertifikovani filozofski savetnik može raditi sa individualnim klijentima isključivo uz superviziju sertifikovanog savetnika SPPA. Supervizija se odvija kroz savetodavne sesije, jednom mesečno, između probno sertifikovanog savetnika i njegovog mentora.

Za detalje o upisu pišite na: office@etika.edu.rs.