Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Uslovi

Kandidati za sertifikaciju za filozofske praktičare su:

─ diplomirani filozofi, psiholozi ili sociolozi („po starom sistemu“) koji poseduju uverenje o izjednačavanju diplome sa stepenom mastera, ili

─ masteri filozofije, psihologije ili sociologije.

Prijem svih ostalih kandidata će se posebno odobravati na osnovu polaganja obuhvatnog ispita iz filozofije od slučaja do slučaja i neće biti generalna praksa.

Kandidati upisuju program sertifikacije po pojedinačnim trimestrima. Nakon upisa prvog trimestra oni kandidati koji ispune uslove za pohađanje drugog trimestra upisuju drugi trimestar, dok oni koji ne polože ispit ponovo polažu na kraju narednog trimestra. Isti sistem se primenjuje kroz čitavu strukturu programa.

Program sertifikacije